EUPHONIA

De Nederlandse tekst vind u aansluitend aan de Engelse tekst.

Euphonia is an association of international young musicians. It was created with the purpose of serving as a link between young professional musicians and classical music lovers. Using this idea, we organize classical music concerts for different kind of events.

Last year we organized a series of concerts at the Basilica of Saint Servatius in Maastricht. These concerts were held in August and December 2018. The festivals were called Summer Sunset Concerts and Winter Sunset Concerts respectively. The purpose of these concerts was to foster the interaction between musician and audience and for this reason, drinks and snacks were offered free of charge to everyone after each concert, which proved an unique opportunity to share experiences with each other.  

The premises of The Basilica of Saint Servatius.
On the left, pastor-dean J. J. H Dautzenberg is meeting with musicians during Summer Sunset Concerts 2018.
Visitors of Summer Sunset Concerts 2018 are meeting with musicians.

Thanks to the success of these events, we have realised that young musicians are indeed the best ambassadors of classical music nowadays. Euphonia has been founded to support this idea and aims to provide support and a stable platform for young musicians as well as bring classical music closer to the public.

Euphonia is een vereniging van jonge internationale musici. Het is in het leven geroepen met als doel om jonge professionele musici te verbinden met klassieke muziek lovers. Met dat idee organiseren wij klassieke concerten voor verschillende evenementen.

Afgelopen jaar hebben wij een concert serie georganiseerd in de Sint Servaas Basiliek in Maastricht. Deze concerten werden gegeven in Augustus en December 2018. Dit festival heet Summer Sunset Concerts en Winter Sunset Concerts resp. Hiermee willen wij de interactie en bevorderen tussen de musici en het publiek.

Om het toegankelijker te maken stonden er drankjes en snacks klaar. Dit geeft een unique mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen en ervaringen te delen.

Doordat we deze evenementen organiseerden realiseerden wij ons dat jonge klare musici de beste ambassadeurs van de tegenwoordige klassieke muziek zijn. Euphonia wilt dit concept verder uitwerken, om zo een stabiel platform voor jonge musici te scheppen en deze muziek dichter bij het publiek te brengen.

%d bloggers like this: